វិធាននិងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ ផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា


វិធានស្តីពីការចុះបញ្ជី

គោលបំណងនៃវិធាននេះ គឺដើម្បីកំណត់អំពីគោលការណ៏នានា ដែលចាំបាច់សម្រាប់ ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ នៅក្នុង ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ ផ.ម.ក) អនុលោមតាមច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ទាយកឯកសារ

វិធានសមាជិកភាព

គោលបំណងនៃវិធាននេះ គឺដើម្បីកំណត់អំពីគោលការណ៏នានា ដែលចំាបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង សមាជិកភាព និង ការចូលរួមទាំងអស់ នៃ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ថា ផ.ម.ក) ដែលរួមទាំងការកំណត់ គុណវុឌ្ឍិ នៃ សមាជិកភាព និង ការចូលរួម ការផ្តល់ និង ការដកសមាជិកភាព និង ការចូលរួម និង ការកំណត់សិទិ្ធ និង កាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក និង អ្នកចូលរួម ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ទាយកឯកសារ

វិធានប្រតិបត្តិការទីផ្សារ

គោលបំណងនៃវិធាននេះ គឺដើម្បីកំណត់នូវគោលការណ៏ចំាបាច់នានា សម្រាប់ការជួញដូរមូលបត្រ នៅ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ថា ផ.ម.ក) ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតស្របតាមច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ទាយកឯកសារ

វិធានប្រតិបត្តិការផាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ

គោលបំណងនៃវិធាននេះប្ រតិបត្តិការផាត់ទាត់ និង ទូទាត់មូលបត្រនេះ គឺដើម្បីកំណត់នូវគោលការណ៏នានា ដែលចាំបាច់សម្រាប់ ការផាត់ទាត់ និង ទូទាត់មូលបត្រ នៅក្នុង ប្រតិបត្តិករប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ និង ទូទាត់មូលបត្រ របស់ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ថា ផ.ម.ក) ដែលទទួលបាន ការអនុញ្ញាតិ ស្របតាមច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួយដូរមូលបត្រមហាជន និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ទាយកឯកសារ

វិធានប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ

គោលបំណងនៃវិធាននេះ គឺដើម្បីកំណត់អំពី លក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានា សម្រាប់ការរក្សាទុក និង ការផ្ទេរមូលបត្រ នៅក្នុង ប្រតិបត្តិកររក្សាទុក មូលបត្រ របស់ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ថា ផ.ម.ក) ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត ស្របតាមច្បាប់ ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ទាយកឯកសារ

ប្រភពឯកសារ៖ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា– វិធាននិងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ ផ.ម.ក.

Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក កំណត់ត្រាសិលា
កំណត់ត្រាសិលា

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: