ច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាអនុម័តនីតិកាលទី១ ពីឆ្នាំ ១៩៩៣-១៩៩៨


ច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាអនុម័តនីតិកាលទី១ ពីឆ្នាំ ១៩៩៣-១៩៩៨

ល.រ ឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់ ឆ្នាំអនុម័ត
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (និងវិសោធនកម្មចំនួន៧លើក)
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា (និងវិសោធនកម្មចំនួន៧លើក)
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតថវិការបស់រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ១៩៩៤
ច្បាប់ស្តីពី ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤
ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីឥណទានអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤
ដែលបានស្រុះស្រួលគ្នានៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៣ 
រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និងសមាគម អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ
ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំទឹកដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់
ច្បាប់ស្តីពី ការដាក់ក្រុមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឱ្យនៅក្រៅច្បាប់
ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
ច្បាប់ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍
ច្បាប់ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពី សោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះ
យោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
ច្បាប់ស្តីពី ការកែតម្រូវច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម
ច្បាប់ស្តីពីថវិការបស់រដ្ឋសភាប្រចាំឆ្នាំ១៩៩៥
ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥
ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានអភិវឌ្ឍន៍
ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៤
រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ
ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទាន ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៥
រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
ច្បាប់ស្តីពី វិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
ច្បាប់ស្តីពី សភាពាណិជ្ជកម្ម
ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈមេធាវី
ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ច្បាប់ស្តីពី របបសារព័ត៌មាន
ច្បាប់ស្តីពី ការកែតម្រូវច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥
ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិការដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងការពារជាតិ
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងផែនការ
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងព័ត៌មាន
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថាន
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ និងអតីតយុទ្ធជន
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងទេសចរណ៍
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការការពារបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌
ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៦
ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃធនាគារជាតិកម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច
និងបច្ចេកទេស  ចុះថ្ងៃទី១៧–០១–៩៤
រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិង
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបល្បែងស៊ីសង
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើពង្រត់ និងលក់ដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស
ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងឱសថ
ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈទូទៅនៃសហគ្រាសសាធារណៈ
ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិ
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញា ស្តីពីតំបន់ដីសើមមានសារៈសំខាន់ជា
អន្តរជាតិ ជាពិសេសជាជម្រកសត្វស្លាបទឹក
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌនៃសហប្រជាជាតិ ស្តីពី
ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ ដើម្បីជំរុញនិងការការពារវិនិយោគ
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ដើម្បីជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ
ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃ
សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
ច្បាប់ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន
ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៧
ច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធ
ច្បាប់ស្តីពី ការងារ
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ៥ឆ្នាំ លើកទី១
ឆ្នាំ១៩៩៦–២០០០
ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគ រវាង
រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញា ស្តីពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមក
រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ
ច្បាប់ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
ច្បាប់ស្តីពី ការរំលូតកូន
៧៩
ច្បាប់ស្តីពី គណបក្សនយោបាយ
ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៦
ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៨
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតគណនីពិសេសរបស់រតនាគារជាតិ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត លើកទី២
ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត លើកទី៣
ច្បាប់ស្តីពី របបហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខេត្ត–ក្រុង

Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក កំណត់ត្រាសិលា
កំណត់ត្រាសិលា

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: